VGen.co/

@

  • Commissions
  • Portfolio

live2d rigging

vbridger

vtuber rigging

full body

full body vtuber rigging

chibi

vtuber model art

chibi rig

chibi model art

half body

Full Body Live2D Rigging - BasilWoof

3/4 Chibi Art and Rig - LoLotus

Full Body Live2D Rigging - Himpy

Full Body Live2D Rigging - LillyVinilly

3/4 Chibi Art and Rig - Izzy Belbeeps

3/4 Chibi Art and Rig - ShiaBun

Live2D Full Body Rigging - Sina

Live2D Full Body Rigging - Lucah